torsdag 13 oktober 2016

Dylan - ogenomtänkt.

Nobelpriset ill Bob Dylan. Något ogenomtänkt? Jag har ju alltid stört mig på avsaknaden av genomtänkthet hos .... Bob Dylan. Det finns inget idéinnehåll i hans texter.

lördag 8 oktober 2016

fredag 7 oktober 2016

Anna Hagwalls brutna linje och oveldiga logik

Vad är det nu för linje i mediefrågan när Hagwall (sd) skriver:

"Av våra gemensamma resurser satsas åtskilliga miljoner på kultur.
Kulturkonsumenter i stora städer har en fördel av att bo nära där kultur kan upplevas, medan andra, som också bidrar med skattepengar till finansiering, inte har möjlighet att åtnjuta samma upplevelse. Människor som befinner sig i olika faser av sitt liv, t.ex. småbarnsföräldrar som är uppbundna både kvällar och helger, personer som jobbar skift men även personer med handikapp har inte fulla möjlighet att ta del av kulturen.
Mitt förslag är att man ser över möjligheten att t.ex. filma de olika föreställningarna i alla teatrar, operor, dansscener och andra kulturhändelser och gör dem mer tillgängliga för dessa grupper som inte har fysiska möjligheter att uppleva kultur på plats.
Min vision är även att se över möjligheten att ytterligare tillgängliggöra kulturen för dessa grupper via skatte- och licensfinansierad television. Även om jag anser att det är ont om god kultur, är min förhoppning att detta skulle öka kvaliteten samt nå en bredare publik."
i en motion 2015, för att året därpå i en annan motion vilja göra SVT till betalkanal?

Apor och TOE

Givetvis har apor en teori om allting. Det har jag också. Allting är stagat av SÄPO.

söndag 2 oktober 2016

Alice Teodorescu förstår som vanligt ingenting....

P1 om värderingar. Alice Teodorescu förstår inte att Staten inte är den nya pappan. AT förstår inte att Lucian är obegripligt även för Svensken. Alice förstår inte att man inte bör som statsminister säga att vi hälsar med handen, för att vi SKALL HA några värderingar för att bli begripliga. AT förstår inte att IS-krigarna egentligen inte vill ha en högre ( d.v.s. HÖGRE, eterisk-andlig ) mening i livet, men just någon, och att de därför faktiskt hemskt gärna nöjer sig med ett Svensson-liv.
Den som förstår att Lucian är meningslös men fin är .... svensk och klok.
Eller?

Barnsligheter av GW i Gustavs pojke del 1.

Såg på del 1 (reprs ) av GWs minnen i SVT. Barnsligt av GW att gå ut med barnfantasin om att mörda sin mor . Det var givetvis inget som hels...