Inlägg

Visar inlägg från april, 2018

Bil

Bild

Båten

Bild

Bild 6345

Bild

Dogs

Bild

Pianist.

Bild

Livets båt

Bild

Bild

Bild

KIerkegaard

Kierkegaard hade egentligen ingenting att säga. Men han sade det så otroligt bra.

Bilder

Bild

Face 22

Bild

Face

Bild

Skib

Bild

Teknarliv

Bild

Flecka 2

Bild

Flecka och bokhålla

Bild

Flecka

Bild

Folkets bekymmer!

Bild

Ansiktet.

Bild

Kor på Onsala. Foto: sis.

Bild

Äldre herre i keps.

Bild

Aircraft

Bild

Horace Engdahl ett alltför bekant ansikte.

Förbluffande hur Engdahl inte kan se att den lilla kulturklubben, som blott haft intresse för få, inte kan ses i ett nytt ljus.HEs framträdande hos Epstein var väl så nära kulturell harakiri man kan komma.

En äldre herres äventyr i Christinae Kyrka i april 2018.

Benen

Bild

Brevet

Bild

Tekkningk

Bild

Bild 6640

Bild

Svts program

Säg mig, finns det nån alls som är intresserad av Madame Deema, en överklassbrud från Arabien???? Förmodligen ingen alls.

Ansikte 4

Bild

Ansikte 3

Bild

Ansikte 2

Bild

Ansikte

Bild

Oxå

Bild

Bild som Eva och jag gjprt

Bild

Bild 5307

Bild

Mitt enkla råd till HMK angående Akademin.

Nu är det så att Alice Bah inte tänkte när hon bar knutblus. Detta kan dock inte HMK lägga sig i. Det får väl bli en fråga för konstitutionsutskottet.
Däremot kan HMK lösa krisen gällande de oense,  m.m., medlemmarna genom att göra så här:
Carl XVI bör upplösa Akademin, i egenskap av dess enväldige styresman, och sedan uppdraga åt Riksdagen att utse en parlamentarisk kommitté som utser en helt ny Akademi. Här bör man då ta i åtanke att återigen fråga Fru Kerstin Ekman om (!) hon, som den enda nuvarande medlemmen, att stanna kvar. Så utser då den av Riksdagen utsedda kommittén en ny Akademi under sommaren, och den nya tillträder så till hösten. Något Nobelpris utdelas inte detta år, men först nästa.
Detta är, såvbitt jag begriper, den metod som på ett mest värdigt sätt löser krisen.
Ur krisen går sedan både Akademin och Kungen stärkta och Sverige likaså, jämte Nobel.

Gissningarnas decennium. Var är rättssamhället?

Nu, efter man har bombat Syrien som straff för kemgasattacker mot befolkningen skall man ta reda på om sådana förekom.
Samtidigt önskart sig många en utredning om det nu verkligen var Ryssland som förgiftade Skrupals, en händelse som redan Ryssland är bestraffad för.
Svenska Akademin har fallit sönder, bara för att man har motsatt sig att låta Polisen utreda om det förekommit brott.
---
Dessa händelser är pseudohändelser. Det finns ingen anledning att spekulera över dem. Någon fara för krig mellan USA och Ryssland finns givetvis inte, då ingen av dem har något som helst intresse av krig.
---
I brist på kulturdebatt, och som en förlängning och konsekvens av en kulturell monokultur, där endast personliga gräl är debattobjekten, så är det naturligt att nu Svenska Akademin tynar bort. Heder åt varje land som gör sig av med sina akademier. Akademierna, i sin nuvarande form, tillkom under renässansen, då vanligt folk varken läste eller hade inflytande på kulturen. Nu är alla kulturkonsument…

Vue 2

Bild

Kamrater på en kaj.

Bild

En sån stat vill jag leva i.

Jag vill leva i en stat där man kan tänka sig en annan.

Ynkligt avSvenska Akademin.

Ynkligt alltså. Akademin borde naturligtvis slänga ut de medlemmar som begått fel.

Jag komer att rösta på det parti som inför barnbegränsning. Ett barn per familj.

Ett barns-politik! Rädda Jorden!

Teigning

Bild

Retrato

Bild