tisdag 17 april 2018

Mitt enkla råd till HMK angående Akademin.

Nu är det så att Alice Bah inte tänkte när hon bar knutblus. Detta kan dock inte HMK lägga sig i. Det får väl bli en fråga för konstitutionsutskottet.
Däremot kan HMK lösa krisen gällande de oense,  m.m., medlemmarna genom att göra så här:
Carl XVI bör upplösa Akademin, i egenskap av dess enväldige styresman, och sedan uppdraga åt Riksdagen att utse en parlamentarisk kommitté som utser en helt ny Akademi. Här bör man då ta i åtanke att återigen fråga Fru Kerstin Ekman om (!) hon, som den enda nuvarande medlemmen, att stanna kvar. Så utser då den av Riksdagen utsedda kommittén en ny Akademi under sommaren, och den nya tillträder så till hösten. Något Nobelpris utdelas inte detta år, men först nästa.
Detta är, såvbitt jag begriper, den metod som på ett mest värdigt sätt löser krisen.
Ur krisen går sedan både Akademin och Kungen stärkta och Sverige likaså, jämte Nobel.

Inga kommentarer:

Min websida

https://www.kajgenell.com/ MIN TREDJE ROMAN!!!!!!