Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Istället för att publicera detta som bok, så lägger jag det här: "Monolog och myt, eller: Anti-Buber." av Kaj Bernh. Genell 2021.

  MONOLOG OCH MYT Av Kaj Bernhard Genell     Bilden på omslaget visar ett utsnitt av en målning av Karl Evert Grynning. Han levde mellan 1910 och 1966.              Kaj Bernhard Genell 2021               Copyright © Kaj B. Genell 2021.                        I N N E H Å L L            Förord s. 1   •        Kapitel 1.   Filosofi. s. 4.   •        Kapitel 2.   Självet. s. 14.   •        Kapitel 3.   Dialogfilosofi. s. 30.   •        Kapitel 4.   Monologen. s. 50.   •        Kapitel 5.   Författaren. s. 93.   •        Kapitel 6.   Kafka och myten. s. 148.                                 FÖRORD     F ILOSOFI är något annat än Aha! Filosofi är mer av Ponera och Kanske. Vetenskapen har ett sanningsbegrepp, men filosofin har mer att göra med kritisk reflexion, skepsis, måttfullhet och anständighet. Filosofin har centralt att göra med p

Senaste inläggen