onsdag 4 april 2018

Jag komer att rösta på det parti som inför barnbegränsning. Ett barn per familj.

Ett barns-politik! Rädda Jorden!

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...