söndag 15 april 2018

Gissningarnas decennium. Var är rättssamhället?

Nu, efter man har bombat Syrien som straff för kemgasattacker mot befolkningen skall man ta reda på om sådana förekom.
Samtidigt önskart sig många en utredning om det nu verkligen var Ryssland som förgiftade Skrupals, en händelse som redan Ryssland är bestraffad för.
Svenska Akademin har fallit sönder, bara för att man har motsatt sig att låta Polisen utreda om det förekommit brott.
---
Dessa händelser är pseudohändelser. Det finns ingen anledning att spekulera över dem. Någon fara för krig mellan USA och Ryssland finns givetvis inte, då ingen av dem har något som helst intresse av krig.
---
I brist på kulturdebatt, och som en förlängning och konsekvens av en kulturell monokultur, där endast personliga gräl är debattobjekten, så är det naturligt att nu Svenska Akademin tynar bort. Heder åt varje land som gör sig av med sina akademier. Akademierna, i sin nuvarande form, tillkom under renässansen, då vanligt folk varken läste eller hade inflytande på kulturen. Nu är alla kulturkonsumenter, och halva befolkningen läser Ferrante. Att Ferrante är en skräpförfattare hör inte hit.

Inga kommentarer:

Människor och djur.

Människan är intuitivt från födseln intresserad av djur. Hon lever bland dem. Ibland av dem. Man äter dem och använder dem som kläder, n...