fredag 7 oktober 2016

Anna Hagwalls brutna linje och oveldiga logik

Vad är det nu för linje i mediefrågan när Hagwall (sd) skriver:

"Av våra gemensamma resurser satsas åtskilliga miljoner på kultur.
Kulturkonsumenter i stora städer har en fördel av att bo nära där kultur kan upplevas, medan andra, som också bidrar med skattepengar till finansiering, inte har möjlighet att åtnjuta samma upplevelse. Människor som befinner sig i olika faser av sitt liv, t.ex. småbarnsföräldrar som är uppbundna både kvällar och helger, personer som jobbar skift men även personer med handikapp har inte fulla möjlighet att ta del av kulturen.
Mitt förslag är att man ser över möjligheten att t.ex. filma de olika föreställningarna i alla teatrar, operor, dansscener och andra kulturhändelser och gör dem mer tillgängliga för dessa grupper som inte har fysiska möjligheter att uppleva kultur på plats.
Min vision är även att se över möjligheten att ytterligare tillgängliggöra kulturen för dessa grupper via skatte- och licensfinansierad television. Även om jag anser att det är ont om god kultur, är min förhoppning att detta skulle öka kvaliteten samt nå en bredare publik."
i en motion 2015, för att året därpå i en annan motion vilja göra SVT till betalkanal?

Inga kommentarer:

Nederlaget. Romanbörjan.

NEDERLAGET.                                               KAPITEL ETT.       Hösten hade oåterkalleligen kommit . Allt var s...