onsdag 3 augusti 2016

Fil.Dr. Jan Almängs Nu. Numera finns långa nun.

Nu (?) har fil. dr. Jan Almäng kommit på vad ett "nu" är. Det är en 2 sekunder lång tidsrymd. Detta har han kommit fram till dels genom introspektion, då han anser sig komma ihåg sekvenser på 2 sekunder, men inte längre, som ett helt, dels genom att konsultera neurovetenskapen som funnit sådana perioder i ett visst sammanhang. "Upplevelsen är alltid 2 sekunder." menar Almäng. Att nu dessa upptäckter skulle ha med "nun" att göra förstår jag inte. Begreppet "nu" används nämligen både i dagligt tal och i filosofi för att denotera ett moment i tiden när något avgörande hänt. T.ex. ett beslut tagits eller något sagts. Att en upplevelse är 2 sekunder betyder inte att man måste hävda att något så relativt betydelsefullt - för mig är nu nu viktigt - som ett "nu" är 2 sekunder.
Det är nu så underligt att man t.ex. hinner med att säga "nu" två gånger inom ett almängskt "nu". När sades nu då det första nuet"? Ja inom ett "tidigt almängskt nu" och sen kom nu det andra som "ett sent nu" inom spektrat. Då.
Det är obegripligt vad man skall med ett "almänskt nu" till ? Vad skulle det nu lösa för problem om man säger att ett nu är 2 sekunder. Inget alls. Det snarare skapar en mängd problem, och till och med gör det omöjligt att tala om "nun".
Almäng har för övrigt ägnad massor av nun att kritisera anställningsförfaranden inom universiteten. En viktig syssla.
Vi tror att en människa som hävdar att det finns 30 nu-enheter på en minut och sålunda 1800 på en timme kunde ägnat ett eller ett par av dessa långa nu till att överväga om han nu inte skulle göra något vettigt istället för att forska inom fenomenologisk medvetandefilosofi. Men det är nu klart att det nu är svårt att slå in på en ny bana, att nu ändra sig beträffande karriärstege. Särskilt om man numera (!) kan både besluta sig och ångra sig inom samma långa nyuppfunna nu.

Jan Almäng har - om jag förstått rätt - under sammanlagt tre år fått drygt 1.7 miljoner kr i projektbidrag från Vetenskapsrådet för forskning inom vad som kallas medvetandefilosofi. Det blir en bra slant för att bestämma nuets längd. Jag kan erbjuda mig att skriva en liten uppsats om dået för motsvarande summa. Hur långt är nu ett då då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Onsala havet