torsdag 4 maj 2017

Kulturradion om bokmässestriden idag den 4 maj

Kulturradion om bokmässestriden idag den 4 maj. Ja, det är utan entusiasm jag ger mina synpunkter. Jag tänker på att Herbert Tingsten inte skulle ha varit särskilt nöjd med Karin Olsson om han hört henne i radion idag. HT menade, att om man är övertygad till 51%, så tar man ställning till 100. Men Karin Olsson hade egentligen ingen ståndpunkt, annat än kanske den att mena att alla borde ägna sig åt samma metadiskussion som hon själv. Då var Per Svensson tydligare. Han menade att om författaren till "Sult" levat, så hade denne givetvis (!) skullat (?) bli inbjuden till bokmässan, på bekostnad av Nya Tider, emedan Hamsun var en "intressant" nazist, medan nu Nya Tider inte var intressanta. Man HÄPNAR. Givetvis hade Hamsun, i kraft av sin talang varit en så mycket farligare (!!!!) nazist att bjuda in!!!!!
Min egen ståndpunkt, som jag haft hela tiden, är ju den att alla som har lust att vara med på mässor skall få vara med, i tryckfrihetens namn, och bemötas efter förtjänst. I Nya Tiders, såväl som i Hamsuns fall, av mig och den stora, stora majoriteten med tystnad och ett gediget förakt! Så bedömer jag att saken skall behandlas. Nu ÄR detta en bedömningssak. Många bedömningar i denna fråga är rätt, men givetvis inte alla. Men det är helt fel att inte göra en bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Zebrigt