söndag 14 januari 2018

Skoternedskitning.

Gunnar Adler Karlsson skrev 1979 att det nog snart skulle finns flera skotrar än renar i Lappland. Detta har alls inte skett. Det finns c:a 170000 skotrar i landet, men renar finns det c:a 200000. Men givetvis, renarnas antal sjunker. Snart har han rätt. Måhända vore nu saken bättre om man både hade färre skotrar och färre renar. Det beror på vad man vill. Jag tycker vi skall vårda människor och djur. Belasta planeten lite mindre.
Intressant nog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Eye