Farah Alhajeh och handskakningen.

Lilla Farah Alhajeh får givetvis inte diskrimineras av någon person som representerar en myndighet eller organisation. Det är fel att diskriminera! Men som privatperson skulle jag, om jag mötte någon, som av religiösa skäl vägrade röra vid mig, givetvis - i kraft av min egen förnuftsreligion - be denna person dra långt ända utåt helvete!

Kommentarer