Den mördade tiggaren och sorgen.

Jag sörjer den mördade tiggaren. Nu måste samhället ta sitt ansvar. Denne tiggare borde få en statsbegravning! Och det borde resas ett minnesmärke över honom. Och hela hans släkt borde få en livränta av svenska staten. Något mindre tycker jag INTE vi ska tolerera! Det är några människor i detta landet som vill FÖRINTA tiggarna. Tiggarna är mina och allas vänner.

Kommentarer