måndag 10 september 2018

det jag har skrivit det har jag skrivit i förbifarten

Det jag har skrivit det har jag skrivit i förbifarten. NU handlar det här inte om förbifart Stockholm.

PS. Detta är eg. ett citat. ........ FRÅN Kierkegaard.

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...