Liksom en havsbävning.

Ur min kommande bok: Att stjäla en Rembrandt.

Kommentarer