tisdag 15 januari 2019

Är Sverigedemokraternas principprogram rasistiskt?
                               Sverigedemokraternas program, rasistiskt?

     Är detta program präglat av rasism? Sverigedemokraterna hänvisar i sitt principprogram till att Liberalismen och Socialismen har en felaktig människosyn. Dessa två ideologier föreges mena att människan föds som ett tomt blad. Utan essens. Vidare föreges Socialism och Liberalism se mer människan som hon borde vara och inte människan som hon ÄR.
     Sverigedemokraterna menar att de ser människan som denna är, som en delvis ond varelse och menar dessutom att:

     ”/…/de flesta människor primärt identifierar sig
med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor
har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är
en del av samma gemenskap som man själv tillhör.” ( SD, principprogram )

     Som bevis för denna tes framställer man  kriget i forna Jugoslavien är ett bevis på.
     Så vill sverigedemokraterna ha ett samhälle ( ett flertal samhällen ) där medborgarna till det yttre är lika varandra. Där människor lätt kan identifiera sig med varandra.
     Samtidigt vill sverigedemokraterna värna om olikheterna. Människor är födda olika. Man är född med olika essens, olika begåvning och män och kvinnor har osynliga olikheter. Dessa olikheter bör man värna, menar sverigedemokraterna.

      Denna enkla människosyn blir med nödvändighet konservativ. Om man skulle följa den sverigedemokratiska ideologin så borde man enbart bilda stater med till det yttre lika människor, och om det bildas klyftor mellan människor på grund av olikheter i begåvning eller olikheter mellan könen, så är dessa inte nödvändigtvis till för att utjämna. Detta eftersom sverigedemokraterna har en grundinställning till att rättigheter inte kommer automatiskt men måste förtjänas genom att uppfylla skyldigheter. Man har alltså inte automatiskt alla rättigheter, som människa, men måste uppfylla skyldigheter för att få dem.

     I ett samhälle där man tolereras bättre om man är likadan, där kommer givetvis lättare de som tolereras kunna uppfylla de skyldigheter som gemenskapen ställer upp. Alltså befästs i sverigedemokraternas samhälle olikheter i makt och standard, och värde.

       Så ser sverigedemokraternas ideologi ut. Och som alla ser är denna rasistisk. Man sorterar människor efter likhet och efter förmåga att vara lik den makthavande gruppen.
Den som röstar sverigedemokratiskt ställer sig bakom den mest tarvliga människosynen av alla möjliga människosyner. Människan är för sverigedemokraterna ond, visionslös, egoistisk och gruppfascistisk.


                      Kaj Bernhard Genell 2019.
    

Inga kommentarer:

Erdogan e körd

Erdogan e körd. Den som förlorar striden om väljarna i Ankara, den har förlorat Turkiet.