lördag 30 april 2016

Deras varma återblickThe distance that the dead have gone

Avståndet som de döda
tillryggalagt
Framstår inte först så klart.
Ty att de kommer åter
Det tycks helt möjligt
Under många år av vårt
hektiska liv.

Men en misstanke säger oss nu
Alltmer,
Att vi har följt med dem.
Ty så mycket har vi vant oss
Och fäst oss vid
Deras varma återblick.

Emily Dickinson
( övers. KG. )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Onsala havet