måndag 3 april 2017

Kafka och klassikern.( Ny bok.)                Man kan i ett sammanhang som det, som kommer att utveckla sig här, om Kafka, också erinra sig att  klassikern ofta står i centrum i romanens teori. Vad är en klassiker? . (  etymologiskt: ´klassiker´, av classicus, lat. ”första klassens medborgare”. ) Klassikern har så extraordinära kvalitéer, att den oftast - paradoxalt - tycks ha ersatt något, något som faktiskt alls inte fanns innan…. Vad är det för slags imaginärt tomrum, som är uppfyllt av Don Quixote, Cervantes´ mästerverk? Av Shakespeares Hamlet ? Eller av Kafkas Processen?  Ty vi kan nog kalla den en klassiker. Kanske 1900-talets klassiker par préferènce, och för mången själva bilden av den västerländska 1900-tals-människan. Denna Kafkas klassiker är ett "mystiskt" fenomen, i det att dagens värld knappt går att tänka sig utan Kafka: vi har till dels – ofta indirekt - formats av Kafkas Processen !? Klassikern speglar alltså inte bara historien; den är en del av den. Klassikern är en verkande kraft i historien.  

Inga kommentarer:

Erdogan e körd

Erdogan e körd. Den som förlorar striden om väljarna i Ankara, den har förlorat Turkiet.