torsdag 14 juni 2018

Politikerna talar om segregation - Människor fortsätter sina bostadskarriärer.

Mycket av källan till segregationen är givetvis hyresrätten, detta elände, och att människor genom sina bostadskarriärer hjälper till att segregera. Det är alltid och överallt i världen de konservativas fel! Glöm inte det. Bort med hyresrätten. Förstatliga bostäderna! Solidaritet.

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...