måndag 9 juli 2018

Att missuppfatta Vivaldi

Fick tag på en cd där Michal Kanka spelar Vivaldis cellokonserter. (R 421 m.fl. ) Gigantisk missuppfattning, då man spelar vivaldi som om denne vore romantiker. Inget kunde ju vara mer fel.

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...