söndag 9 september 2018

Jepp! Välkommen DÖ!

Jepp! Välkommen DÖ! Nu kan vi pusta ut. Och landet kan regeras av nån slags minoritet, där det överenskommes om att hålla SD utanför.Vilken minoritet som blir mest kraftfull kan först avgöras när mandatfördelningen är klar. Gonatt.

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...