måndag 10 september 2018

Ta en kvällskurs i parlamentarism, Åkesson!

Åkesson:" Jag förväntar mig ett inflytande som står i proportion till valresultatet." Ta en kurs i parlamentarism. De som har 51% av rösterna i ett land kan i praktiken inte helt lämna utan avseende vad de andra tycker. Men de som har över 80% de kan lämna utan avseende vad 20% tycker.

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...