torsdag 5 maj 2016

Ny teknik


De största strukturella problemen av idag är den stora inkongruens som skapats av ny teknik.  Den nya tekniken skapar nämligen gigantiska skillnader i kunskap, och gapet mellan de som kan dra nytta av tekniken och de som missleds av den så snabbt öppnats upp och så långsamt kommer att slutas.
Så lever vi i ett globalt samhälle som är dominerat av kunskaps- och informationsklyftor. Att så är fallet vet majoriteten i detta samhälle inte alls om.
 Majoriteten av världens befolkning kan inte alls hantera information. Vi lever i en kunskapsinadvertens. 99% av den kunskap som människor har är inte alls relevant för dem.
Man tror allmänt inte att man tjänar på att diskutera kunskap, ty man tror hela tiden att man kan missa information. Men det är det som är livsfarligt. Och i têten för dem som inte tror sig behöva diskutera kunskap är de konservativa. De som förfasar sig, de tror att de har kunskap.
      Det enda som hjälper är - till att börja med - en fördjupad insikt i hela världen om den förändring som skett i och med de nya teknikerna globalt. Denna förändring tror sig nästan alla människor vara medveten om. Medan sanningen ju är att ingen enda människa har en aning om vad det är som hänt.
Teknikerna finns i själva verket bara till för en del av jordens befolkning, medan resten brutalt får veta att de egentligen inte får ta del av den till fullo. Men de flesta tar inte till sig att de inte får vara med. De tror att de är med, men de är det inte.
Stora skillnader är vad de stora spelarna tjänar pengar på. Överallt där det finns en skillnad kan man betta på den, ty denna skillnad kommer antingen att öka eller minska. I fasförskjutningarna rullar dollar in till dem som har dollar att satsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bild 6640