tisdag 9 augusti 2016

Blix´visdom och stora takt.

Jag kommer ihåg hur Hans Blix´i radion för något år sedan eller två förklarade hur han såg på världsläget och diplomatin. Han poängterade då som allra starkast något han alltid hade iakttagit såsom en regel i sitt diplomatiska liv: det att aldrig kränka någon. Ingenting skapar så stor vilja till konflikt och till vedergällning som just en kränkning. Därför ville nu inte Blix att vi skulle gå med i nato. Av hänsyn till den kränkning det skulle innebära för Ryssland. Ty, menade, såvitt jag förstod, Blix, ...om någon upplever något som en kränkning, så är det - per definition - det.
Det är alltid onödigt och fel att kränka någon menade Blix. Jag tycker det låter vettigt. Klokt.

Inga kommentarer:

Människor och djur.

Människan är intuitivt från födseln intresserad av djur. Hon lever bland dem. Ibland av dem. Man äter dem och använder dem som kläder, n...