torsdag 4 augusti 2016

Datorfel

En dator kan inte tänka, ty det mest utmärkande för sådant tänkande, som vi känner till, är, att det ofta är fel. Och utan fel går det inte.

Inga kommentarer:

Högt vått.