söndag 7 augusti 2016

Det är inte självklart att de ska få göra vad de vill på gator och torg

"Det är inte självklart att de ska få göra vad de vill på gator och torg!", säger Kent Ekeroth om invandrarna. Jag säger det dock om Kent. Han får t.ex. inte heja på mig! Helst skall han hålla sig undan. Den jönsen.

Inga kommentarer:

Högt vått.