torsdag 11 augusti 2016

Folkvandringslitteratur.

Ja i dessa folkvandringstider dyker det upp massor av litteratur som handlar om livet mellan två kulturer. Som jag själv inte nånsin flyttat på mig kan jag inte se problemet med det hela eller charmen. Men jag förstår givetvis att dessa existerar.
Jag inser att det är ganska enkelt att diskutera denna sak på ett ytligt sätt. Varje skillnad erbjuder en mängd material som man kan redovisa mer eller mindre intressant.
Men det är ingenting som drar mig.
Det förefaller mig alltid som om det att leva i två kulturer är ett lätt sätt att slippa ta sig an det fundamentala. Att leva i en.
Jag kan inte se att man genom att diskutera två kan komma till en.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Zebrigt