måndag 1 augusti 2016

Samer.

Renskötseln är en samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, enligt Sveriges grundlag. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är ingenting som samerna "fått" av staten. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur.

Varför etnisk rätt? Det har väl aldrig gynnat någon grupp i längden att ha vissa rättigheter?

Inga kommentarer:

Högt vått.