söndag 14 augusti 2016

Truth. Sanning.

In some respect the Inner Voice is of course always true.
But I cannot live soleley by such truths, by truths of this kind.
---
I någon mening är förstås den Inre Rösten alltid sann.
Men jag kan inte enbardt leva av sådana sanningar, av sanningar av det slaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Måns Hirschfeldt och begreppet dönick.

Måns H. använde idag begreppet "dönick" om Mr. Madeleine, O´Neil. Vad har nu denne man gjort eftersom han i Kulturradion skall för...