måndag 8 januari 2018

Urfolksbluffen.

Inga människor tycks med kraft våga kritisera urfolksbluffen, när somliga människor tjänar storkovan på, att vissa delar av utsatta etniska grupper görs till alkoholister och psykfall, i kraft av en befängd idé om bevarande av gamla seder och bruk, just hos dessa. Alla andra folk och grupper tillåts utvecklas, utom dessa grupper. Stoppa utnyttjandet och övergreppen och låt alla på hela jorden få samma chans!

Inga kommentarer:

Kaj Bernhard Genell, Kafka and the kafkaesque ( 2017 )

   T HE uniqueness of the works of Franz Kafka and the perplexing historical...