onsdag 7 februari 2018

All kunskap ÄR inte bra.

Dt är givetvis nonsens att hävda, som konservativa människor ofta gör, att all kunskap är bra kunskap.Eftersom människans resurser är ändliga , och tiden i vissa fall är knapp, då saklägen i världen faktiskt förändras, så finns det en massa forskning som är skitforskning, och som endast kan ses som övertäckande i sin meningslöshet all nödvändig och bra forskning. Det är därför det är förvånande att man kan alls stödja viss forskning som uppenbart hindrar åtgärder att vidtas för att rädda världens fortlevnad.
Upplysningen är inte en idé som skall diskuteras, den är en generell praktik som i sig har ett handlingsetos, om att man måste rädda vad som räddas kan.
Så måste demokratiska parlament enas om att viss forskning med fördel kan läggas åt sidan. Man bör varje år skapa en lista över kalkonforskning. Enom till straff, androm till varnagel.

Bråttomperspektivet måste in i forskningen. Det finns ingenting som hindrar att man kombinerar försiktighetsprincipen och bråttomperspektivet. Tvärtom.


Det enklaste är att låta bli att prioritera. Att alltfort hävda det "naturliga", att all kunskap är bra. Men det är inget "naturligt", inget normat  med den lilla tidsfrist vi har. Jorden förändras.

Det är i själva verket idag farligare att låta bli att prioritera. Men man vågar sig inte på det.


Men lätt är det inte. Om vi inte diskuterar brådska, så är det snart för sent för allt.

Inga kommentarer:

Erdogan e körd

Erdogan e körd. Den som förlorar striden om väljarna i Ankara, den har förlorat Turkiet.