lördag 10 februari 2018

Barnbegränsning.

Det finns ingenting som är så viktigt för världens framtid som barnbegränsning. Allt annat är snack i marginalen.

Inga kommentarer:

Tussch